6th International Conference on Biological, Chemical & Environmental Sciences Jan. 18-19, 2017 Phuket- prezentacja wyników badań finasowanych przez Towarzystwo