Dni Trzech Kultur w Medycynie, Włodawa, 19.09.2015

The Days of Three Cultures in Medicine, 19th September 2015

Dni Trzech Kultur w Medycynie, Włodawa, 19.09.2015

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Dni Trzech Kultur w Medycynie — „Usługi i turystyka zdrowotna”. Hasłem przewodnim są „Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania zdrowia człowieka”, zaś Patronat Honorowy nad całością sprawuje Lubelska Medycyna.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w 19 września 2015 r. (sobota) we Włodawie, woj. lubelskie. Zachęcamy do zapoznania się z Komitetem Naukowym oraz Komitetem Organizycyjnym. W zamieszczonym dokumencie odnaleźć można także cel i zakres tematyki spotkania, jak również szczegółowe informacje organizacyjne.

O konferencji prosimy powiadomić współpracowników i osoby zainteresowane.

Lista plików