Warsztaty: Algorytmy postępowania w diagnostyce i terapii niepłodności, Lublin, 20.10.2017

Warsztaty: Algorytmy postępowania w diagnostyce i terapii niepłodności.

Miejsce: 20 października 2017 g. 16:00-18:00 Pałac Czartoryskich w Lublinie, plac Litewski 2, 20-080
Lublin, Sala kominkowa

Wykładowcy: pracownicy Specjalistycznego Centrum Medycznego OVUM w Lublinie
Dr hab. n. med. Artur Wdowiak, dr n. med. Szymon Bakalczuk, dr n. med. Artur Mroczkowski
www.ovum.lublin.pl

  1. Minimum diagnostyczne u pary z rozpoznaniem niepłodności . W trakcie warsztatów
    zaprezentowane zostaną badania, jakie powinny być przeprowadzone u pary, która zgłasza się do leczenia z powodu niepłodności (minimum diagnostyczne). Przedstawione będą także inne metody diagnostyczne, zalecane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wyników badania nasienia i powtarzających się poronień . Uczestnicy opanują umiejętność właściwej interpretacji wyników badań, co pozwoli na wybór odpowiedniej metody leczniczej dla pary z rozpoznaniem niepłodności.
  2. Procedury leczenia niepłodności. Prezentacja głównych metod rozrodu wspomaganego, do
    których należą inseminacja domaciczna (IUI) oraz zapłodnienie pozaustrojowe (IVF).  Omówione zostanie przygotowanie pary do tych metod leczniczych (wymagane przez Ministerstwo Zdrowia badania, wymogi dokumentacji medycznej). Przedstawiona będzie technika wykonania IUI i IVF. Uczestnicy zapoznają się także z uwarunkowaniami prawnymi związanymi z zastosowanie tych metod leczniczych.
  3. Rola gonadotropin w terapii niepłodności. Wykładowcy zaprezentują wskazania do stosowania gonadotropin u kobiet i mężczyzn. Omówione będą jednostki chorobowe w przypadku których zastosowanie mają gonadotropiny (PCOS, poor responders, hypogonadyzm hypogonadotropowy u mężczyzn i kobiet). Uczestnicy zapoznają się ze sposobem doboru dawek gonadotropin w przypadku stymulacji monofolikularnej oraz do IVF, a także dla mężczyzn z hypogonadyzmem hypogonadotropowym. Omówione zostaną warunki i wskazania do ordynacji gonadotropin jako leku refundowanego. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wypisywania gonadotropin na refundację.

Cena: 300 zł

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, osoby
zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zapytania czy miejsca nie zostały wyczerpane na
adres e-mail: konferencja.dni3kultur@gmail.com