Konferencja w Puławach Aktywność seksualna młodzieży i jej konsekwencje

Conference in Puławy “Young people's sex life and its consequences”

Konferencja szkoleniowa w ramach programu edukacyjnego „Wybierz życie–pierwszy krok” pt. „Aktywność seksualna młodzieży i jej konsekwencje” — Puławy, Siedziba Starostwa Powiatowego, 13.05.2013, g. 9:30