Lviv Medical Forum

Prezentacja wyników badań prowadzonych przez Towarzystwo wspólnie z partnerami z Ukrainy podczas The symposium with international participation "Woman's reproductive health in realities of the modern world" 04-06 kwietnia 2017.